PARDAVĖJAS

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider
PARDAVĖJO MODULINĖ
PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Programos valstybinis kodas: M44041601, M43041601

Švietimo sritis: Verslas ir administravimas
Švietimo posritis: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas: Pardavėjas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis    IV
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis     4
Programos trukmė mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo – 3 metai
Programos trukmė mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą – 1,5 metai
Programos apimtis kreditais – 90 kreditų
Teorinio mokymo trukmė – 20 savaičių
Praktinio mokymo trukmė – 35 savaitės

Programos paskirtis 

Parengti kvalifikuotą darbuotoją, žinantį įrengimų ir inventoriaus paskirtį, jų naudojimo principus, maisto ir ne maisto prekių asortimentą ir ženklinimą, kokybės rodiklius ir kokybės nustatymo metodus, gebantį greitai ir kvalifikuotai aptarnauti pirkėjus, dirbti elektroniniais ir kompiuteriniais kasos aparatais, saugiai eksploatuoti prekybos įrengimus ir inventorių, suskaičiuoti priimtų prekių kiekį ir įvertinti jų kokybę, ženklinti, paskirstyti, paruošti pardavimui bei išdėstyti prekes.

Programoje numatyti 11 privalomųjų modulių: Įvadas į profesiją; Maisto prekių pažinimo pagrindai; Ne maisto prekių pažinimo pagrindai; Darbas su prekėmis; Technologiniai įrengimai; Elektroniniai kasos aparatai ir kasos sistemos; Klientų aptarnavimas; Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programa; Fizinio aktyvumo reguliavimas; Saugus elgesys ekstremaliose situacijose; Įvadas į darbo rinką.

Taip pat yra keturi pasirenkamieji moduliai: Vadybos pradmenys; Kasos operacijos; Sveika gyvensena; Vizualinės komunikacijos raiškos pagrindai.

Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu yra vertinamos šios kompetencijos:
1. Konsultuoti maisto prekių asortimento klausimais;
2. Konsultuoti ne maisto prekių asortimento klausimais;
3. Dirbti su prekėmis;
4. Dirbti technologiniais įrengimais;
5. Valdyti elektroninius kasos aparatus, kasos sistemas;
6. Efektyviai aptarnauti klientus;
7. Fiksuoti pirkimų ir pardavimų operacijas buhalterinės apskaitos programoje.
Kitų kompetencijų įgijimas vertinamas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą.

Asmenys, įgiję pardavėjo kvalifikaciją, galės dirbti mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo vadybos mokslų studijų srities programas.