SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider
SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Švietimo sritis: Socialinė gerovė
Švietimo posritis: Socialinis darbas ir konsultavimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas: socialinio darbuotojo padėjėjas

PLAČIAU >>

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis: IV

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

P43092301 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų

T43092301 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:

P43092301, T43092301 – vidurinis išsilavinimas
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Programos paskirtis

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.

Socialinio darbuotojo padėjėjo darbo priemonės: kompiuterinė ir programinė įranga, biuro įranga, susisiekimo priemonės dirbantiems bendruomenėse, asmens higienos priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, slaugos priemonės ir medžiagos, techninės pagalbos priemonės, skalbinių priežiūros priemonės, maisto ruošimo buitinė technika ir inventorius, švaros priežiūros buitinė technika, buitinės valymo, plovimo ir dezinfekcijos priemonės ir kt.

Socialinio darbuotojo padėjėjas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas klientus jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su šeimomis ar socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.

Socialinio darbuotojo padėjėjas turi būti susipažinęs su socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.