SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider
Socialinio darbuotojo padėjėjo
modulinė profesinio mokymo programa

 

Programos valstybiniai kodai: T43092001; M44092001
Švietimo sritis: Socialinė gerovė
Švietimo posritis: Socialinė gerovė (plačiosios programos)
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas: Socialinio darbuotojo padėjėjas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis IV
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis   4
Programos trukmė mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą – 1,5 arba 2 metai
Programos apimtis kreditais:

M44092001 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų

T43092001 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas

Teorinio mokymo trukmė – 10 savaičių
Praktinio mokymo trukmė – 40 savaičių

Aprašymo santrauka

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus, socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (socialinę priežiūrą ir socialinę globą) asmenims klientų namuose, socialinių paslaugų, socialinės globos ir kitose socialinėse įstaigose, bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka, dirbti komandoje, besivadovaujantį etikos normomis bei sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas: informacijos valdymo, socialinės paramos, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimo, slaugomo asmens priežiūros, higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų ir vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo, profesinės užsienio kalbos žinių taikymo, bendravimo su klientais ir jų artimaisiais karitatyvinio darbo paslaugų vykdymo, sociokultūrinio darbo paslaugų organizavimo, paliatyvios priežiūros paslaugų teikimo srityse.