STALIUS

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider
STALIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Programos valstybinis kodas: M43073203,  M44073205

Švietimo sritis: Architektūra ir statyba
Švietimo posritis: Statyba ir statybos inžinerija
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas: Stalius

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis          IV
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis            4
Programos trukmė mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo – 3 metai
Programos trukmė mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą – 2 metai
Programos apimtis kreditais – 110 kreditų
Teorinio mokymo trukmė – 24 savaitės
Praktinio mokymo trukmė – 45 savaitės

Aprašymo santrauka

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais, apdirbti medieną mechanizuotu būdu, gaminti tiesines medienos detales, gaminti ir surinkti sudėtinius medienos gaminius, montuoti ir remontuoti medienos gaminius, montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus, gaminti ir surinkti medienos masyvo baldus, atlikti medienos gaminių apdailą laikantis darbų saugos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.

Programos paskirtis – įgyti profesines kompetencijas gaminti, surinkti ir montuoti įvairias medines konstrukcijas, medienos masyvo baldus, atlikti jų remontą, gaminti ir montuoti įvairius medinius apdailos elementus.

Programoje numatyti 11 privalomų modulių: Įvadas į staliaus profesiją; Medienos apdirbimas rankiniais ir elektriniais įrankiais; Medienos apdirbimas mechanizuotu būdu, Tiesinių medienos gaminių gamyba; Sudėtinių medienos gaminių gamyba ir surinkimas; Medienos gaminių montavimas, Medienos gaminių remontas; Apdailos plokščių ir tiesinių elementų montavimas; Medienos gaminių apdaila; Įvadas į darbo rinką. Taip pat – 3 pasirenkami moduliai.

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais; apdirbti medieną mechanizuotu būdu; gaminti ir surinkti sudėtinius medienos gaminius; gaminti ir surinkti medienos gaminius iš medienos masyvo; gaminti ir remontuoti statybinius medienos gaminius; montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus; atlikti medienos gaminių apdailą. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą.

Asmenys, įgiję staliaus kvalifikaciją, galės dirbti statybos ir medžio apdirbimo įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas