TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJAS

previous arrow
next arrow
PlayPause
ArrowArrow
Shadow
Slider
Technikos priežiūros verslo darbuotojo
modulinė profesinio mokymo programa

 

Programos valstybinis kodas: M43071603, M44071605

Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis: Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas: Technikos priežiūros verslo darbuotojas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis  IV
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis   4
Programos trukmė mokiniams, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo – 3 metai
Programos trukmė mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą – 2 metai
Programos apimtis kreditais – 110 kreditų
Teorinio mokymo trukmė – 27 savaitės
Praktinio mokymo trukmė – 49 savaitės

Programos paskirtis – parengti profesinius pagrindus ir įgūdžius turintį, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje darbuotoją, gebantį atlikti automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų techninės priežiūros ir remonto darbus įmonėse bei organizuoti privačią komercinę veiklą.

Asmuo, įgijęs technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, žinos automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų ir kombainų, gaminamų Lietuvoje ir užsienyje, sandarą, veikimą, techninės priežiūros ir remonto technologijas. Jis gebės parinkti pagrindines mašinų konstrukcines medžiagas, mokės jas apdirbti šaltkalvio, kalvio, suvirinimo, mechaninio apdirbimo būdais, išmanys mašinų techninio serviso principus, mašinų priežiūros ir remonto dirbtuvių įrenginius, prietaisus, įrankius ir eksploatacines medžiagas, mašinų techninės priežiūros periodiškumą. Technikos priežiūros verslo darbuotojas mokės saugiai naudotis mašinų serviso įranga, bendrosios techninės būklės įvertinimo stendais, diagnostikos prietaisais.

Įgiję technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti valstybinėse bei privačiose mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, žemės ūkio, agroserviso, transporto įmonėse bei ūkininkų ūkiuose ar kurti individualią verslo įmonę.