DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

 

Direktorė
Lina Kaušakienė
Tel.: 8 652  68 021
Sekretorė
Violeta Švedaitė
Tel.:(8 459)  35 355, 8 620  54 135
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raimonda Domžienė
Tel.: 8 652  68 015
Profesinio mokymo skyriaus vedėja
Daiva Tumelionytė
Tel.: (8 459) 35090, 8 618  34 868
Gimnazijos skyriaus vedėja
Daiva Daukšienė
Tel.: 8 662  180 67
 Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Jonas Vilimas
Tel.: 8 616  97 141
 Vyriausioji finansininkė
Gražina Stanelienė
Tel.: (8 459) 35 460, 8 652  68 012
Mokymo dalies administratorė
Rima Jokimienė
Tel.: 8 662  180 67
Projektų vadovė
Modesta Žilinskė
Tel. (8 459)  35 355
Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas
Kęstutis Mekšėnas
Tel.: 8 616  27 463
Viešbutis
Bendrabutis
Tel.: (8 459) 35 412, 8 662  21 718
Tel. (8 459) 35 412
Bendrabučio  administratorė
Dalia Mikoliūnienė
Tel.  8 662  27 687
Socialinė pedagogė metodininkė
Jovita Mačienė
Tel.: 8 620  62 747
El. paštas  jovitama@gmail.com
Neformaliojo švietimo organizatorė
Indra Balčiūnienė
Tel. 8 611  16 948
Mokomojo ūkio vedėjas
Vladimiras Stovolosas
Tel. 8 698  85 396