DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

 

Direktorius
Kęstutis Mekšėnas
Tel. 8 652  68 021
El. paštas  direktorius@ktvm.kupiskis.lm.lt
Sekretorė
Violeta Švedaitė
Tel. 8 620  54 135
El. paštas  sekretore@ktvm.kupiskis.lm.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raimonda Domžienė
Tel. 8 652  68 015
El. paštas  pav.ugdymui@ktvm.kupiskis.lm.lt
Profesinio mokymo skyriaus vedėja
Daiva Tumelionytė
Tel.  8 618  34 868
El. paštas  prakt.ugdymas@ktvm.kupiskis.lm.lt
Gimnazijos skyriaus vedėja
Daiva Daukšienė
Tel. 8 662  180 67
El. paštas  bendr.ugdymas@ktvm.kupiskis.lm.lt
Mokymo dalies administratorė
Rima Jokimienė
Tel. 8 662  18 067
El. paštas  mokdalis@ktvm.kupiskis.lm.lt
 Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Jonas Vilimas
Tel. 8 616  97 141
El. paštas ktvm.pavaduotojas@gmail.com
 Vyriausioji finansininkė
Gražina Stanelienė
Tel. 8 652  68 012
El. paštas  finansininke@ktvm.kupiskis.lm.lt
Projektų vadovė
Modesta Žilinskė
El. paštas projektai@ktvm.kupiskis.lm.lt
Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas
Tel. 8 616  27 463
El. paštas  suaug.mokymas@ktvm.kupiskis.lm.lt
Bendrabutis Nr. 1, Nr. 2
Tel.: 8 662  21 718, 8 662  27 687, (8 459) 35412
Bendrabučio  administratorė
Dalia Mikoliūnienė
Tel.  8 662  27 687
Socialinė pedagogė metodininkė
Jovita Mačienė
Tel.  8 620  62 747
El. paštas  jovitama@gmail.com
Vyresnioji specialioji pedagogė
Laura Velutienė
Tel. 8 624 34 065
El. paštas velutiene.l@gmail.com
Psichologė
Aurelija Kukenienė
Tel. 8 623 60 480
El. paštas aurelija.kukeniene@gmail.com
Neformalio švietimo organizatorė
Zita Lukoševičienė
Tel. 8 687 93 082
El. paštas zitaa.lu@gmail.com
Karjeros specialistė                              Teresė Butkevičienė Tel. 8 615 73 731
El. paštas tlterelau@gmail.com 
Mokomojo ūkio vedėjas
Vladimiras Stovolosas
Tel. 8 698  85 396