DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

Direktorius
Kęstutis Mekšėnas
Tel. +370 652  68 021
El. paštas  direktorius@kupiskiotvm.lt
Sekretorė
Violeta Švedaitė
Tel. +370 620  54 135
El. paštas  info@kupiskiotvm.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raimonda Domžienė
Tel. +370 652  68 015
El. paštas  pavaduotoja@kupiskiotvm.lt
Gimnazijos skyriaus vedėja
Daiva Daukšienė
Tel. +370 662  180 67
El. paštas  gimnazijos.skyrius@kupiskiotvm.lt
Profesinio mokymo skyriaus vedėja
Daiva Tumelionytė
Tel.  +370 618  34 868
El. paštas  profesinis.mokymas@kupiskiotvm.lt
Mokymo dalies administratorė
Rima Jokimienė
Tel. +370 662  18 067
El. paštas  administratore@kupiskiotvm.lt
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Tel. +370 616  97 141
El. paštas infrastruktura@kupiskiotvm.lt
Vyriausioji finansininkė
Gražina Stanelienė
Tel. +370 652  68 012
El. paštas  finansininke@kupiskiotvm.lt
Personalo specialistė
Silva Adomavičienė
Tel. +370 682  52 888
El. paštas  personalas@kupiskiotvm.lt
Projektų vadovė
Modesta Žilinskė
Tel. +370 670  63 273
El. paštas projektai@kupiskiotvm.lt
Tęstinio profesinio mokymo skyrius
Audronė Liudvinavičienė
Jūratė Ažubalytė
Tel. +370 616  27 463
Tel. +370 676 60 165
El. paštas  testinis.mokymas@kupiskiotvm.lt
Bendrabutis Nr. 1, Nr. 2
Tel.: +370 662  21 718, +370 662  27 687,
(+370 459)  35412
Bendrabučio  administratorė
Dalia Mikoliūnienė
Tel.  +370 662  27 687
El. paštas apgyvendinimas@kupiskiotvm.lt
Socialinė pedagogė metodininkė
Jovita Mačienė
Tel.  +370 620  62 747
El. paštas  soc.pedagogas@kupiskiotvm.lt
Vyresnioji specialioji pedagogė
Laura Velutienė
Tel. +370 624 34 065
El. paštas spec.pedagogas@kupiskiotvm.lt
Psichologė
Aurelija Kukenienė
Tel. +370 623 60 480
El. paštas psichologas@kupiskiotvm.lt
Neformalio švietimo organizatorė
Zita Lukoševičienė
Tel. +370 687 93 082
El. paštas zitaa.lu@gmail.com
Karjeros specialistė
Audronė Liudvinavičienė 
Tel. +370 616 16 413
El. paštas karjera@kupiskiotvm.lt 
Mokomojo ūkio vedėjas
Jonas Vilimas
Tel. +370 616  97 141
El. paštas infrastruktura@kupiskiotvm.lt
Viešųjų pirkimų organizatorius
Sigitas Kurklys
Tel. +370 685  16 212
El. paštas pirkimai@kupiskiotvm.lt
Darbų ir civilinės saugos inžinierius Virgilijus Kalinka Tel. +370 682  10 913
El. paštas darbu.sauga@kupiskiotvm.lt