TEISINĖ INFORMACIJA

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą: