TĖVAMS

Nuo kovo 30 d. karantino metu mokykloje vyksta nuotolinis mokymas.
Labai kviečiame mokinių tėvus (globėjus) prisijungti prie elektroninio dienyno TAMO ir nuolat sekti informaciją. Jei turite klausimų ar nematote atsiųsto dokumento per TAMO (jis būna prikabintas prie laiško), skambinkite
ar rašykite darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 direktoriaus pavaduotojai ugdymui tel.8 652 68015.
Jei jūsų vaikai negali dėl vienokių ar kitokių aplinkybių bei šiandieninės situacijos naudotis internetu, neturi kompiuterio ar išmanaus telefono ir negali atlikti užduočių, problemą spręsime, būtinai informuokite mokyklos vadovus ar klasės/ grupės vadovą, socialinę pedagogę.
Dėl pažymų – mokykla jums reikalingas pažymas išduoda darbo metu,
skambinkite sekretorei tel. 8 620 54135. Dėl pažymos
atsiėmimo tarkitės su sekretore jai paskambinę (yra galimybė nusiųsti
pažymą į reikiamą įstaigą, el.paštu, paštu ar kt., jums nebūtina atvykti pasiimti į mokyklą).
Būkite visi sveiki ir padėkite, kiek galite, mokiniams sėkmingai mokytis nuotoliniu būdu.

MOKINIAMS PAGALBĄ (MOKYMOSI, NEMOKAMO MAITINIMO IR KT.) MOKYKLOJE NUOTOLINIU BŪDU TEIKIA ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI:

▪ Socialinė pedagogė metodininkė Jovita Mačienė, tel. 8 620 62747, el. p. jovitama@gmail.com;
▪ Vyresnioji specialioji pedagogė Laura Velutienė, tel. 8 624 34065, el. p. velutiene.l@gmail.com.

Pirmos ir antros (9,10) gimnazijos klasių mokiniams, kuriems Kupiškio ir kitų rajonų socialinės paramos skyrių buvo skirtas nemokamas maitinimas (pusryčiai ir/arba pietūs), nuo 2020 m. kovo 30 d. bus tęsiamas nemokamas maitinimas, pristatant maisto davinius pagal gyvenamąją vietą.

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje veikia „Karštoji linija“, tel. 8 686 25863

Tėvams, auginantiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, teikiama visapusiška švietimo pagalbą:

·         specialioji pedagoginė (konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais);

·         psichologinė (konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais);

·         socialinė pedagoginė (konsultuoja sprendžiant ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas).

“Karštosios linijos” darbo laikas:  I-V 8.00-17.00 val.  kontaktai:  tel. 8 686 25863

el. p. kupiskio.pmmmc@gmail.com

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje veikia „Karštoji linija“, tel. 8 686 25863

 

NUOLAT SEKITE INFORMACIJĄ