BENDROJO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJAI

Vardas, pavardė Išsilavinimas Dėstomi dalykai
Petras Kabelis
vyresnysis mokytojas
aukštasis
Matematika
Jūratė Biškauskaitė

vyresnioji mokytoja

aukštasis Matematika
Audronė Liudvinavičienė
mokytoja metodininkė
aukštasis
Chemija
Darius Mažylis
mokytojas metodininkas
aukštasis
Fizika
Vilma Žvybienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Biologija
Laima Sankauskienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Biologija
Irena Baltrukėnienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Biologija
Geografija
Asta Petrulienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Simona Pranckevičienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Lietuvių kalba ir literatūra
Nijolė Bagdonavičienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Lietuvių kalba ir literatūra
Dorinis ugdymas (etika)
Loreta Čikinienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Užsienio kalba (anglų)
Jovita Tamošiūnienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Užsienio kalba (anglų)
Diana Balužytė
mokytoja metodininkė
aukštasis
Kūno kultūra
Jūratė Ažubalytė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Kūno kultūra
Sandra Guginienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Muzika
Lina Stanislovytė-Bukėnienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Dailė
Irena Rukštavičienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Užsienio kalba (rusų)
Indra Balčiūnienė
mokytoja
aukštasis
Technologijos
Evaldas Bagdonavičius
vyresnysis mokytojas
aukštasis
Technologijos
Virgilijus Kalinka
vyresnysis mokytojas
aukštasis
Žmogaus sauga
Donatas Vilkas
mokytojas
aukštasis
Dorinis ugdymas (tikyba)
Virginija Kaminskienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Dorinis ugdymas (etika)
Kęstutis Mekšėnas
vyresnysis mokytojas
aukštasis
Informacinės technologijos