PROFESINIO MOKYMO SKYRIUS

2021 m. rugsėjo mėnesio pradžios duomenimis Mokyklos Profesinio mokymo skyriuje mokosi 345 mokiniai, suformuota 22 grupės. Daugiausia mokinių mokosi iš Kupiškio (apie 310 mok.), kiti mokiniai – iš aplinkinių rajonų: Biržų, Rokiškio, Anykščių, Utenos, Panevėžio, Pasvalio. Mokykloje vykdoma 11 modulinių profesinio mokymo programų. Mokykla ruošia darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus pagal apdailininko (statybininko), apdailininko, pardavėjo, padavėjo-barmeno, virėjo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, suvirintojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas.

Nuo mokyklos įsikūrimo parengta virš 3600 įvairių profesinio mokymo programų specialistų. Mokykloje visos vykdomos profesinio mokymo programos yra paklausios ir parengti kvalifikuoti darbininkai, remiantis 2020 metų įsidarbinimo galimybių barometrų Lietuvoje ir Panevėžio regione bei darbdavių apklausos duomenimis, turės geras galimybes įsidarbinti.

PROFESIJOS MOKYTOJAI

SOCIALINIAI PARTNERIAI

!!! INFORMACIJA APIE ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMĄ

SKAITMENINĖS PAMOKOS

Pagrindiniai dokumentai: