PROFESINIO MOKYMO SKYRIUS

2019 m. rugsėjo mėnesio pradžios duomenimis Mokyklos Profesinio mokymo skyriuje mokosi 356 mokiniai, suformuota 18 grupių. Daugiausia mokinių mokosi iš Kupiškio (apie 300 mok.), kiti mokiniai – iš aplinkinių rajonų: Biržų, Rokiškio, Anykščių, Utenos, Panevėžio, Pasvalio. Mokykloje vykdoma 12 profesinio mokymo programų. Mokykla ruošia darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus darbininkus pagal apdailininko (statybininko), prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, pardavėjo, virėjo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, suvirintojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programas. Nuo mokyklos įsikūrimo parengta virš 3400 įvairių profesinio mokymo programų specialistų.  Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. vykdomos tik modulinės profesinio mokymo programos. Mokykloje visos vykdomos profesinio mokymo programos yra paklausios ir parengti kvalifikuoti darbininkai, remiantis 2019 metų įsidarbinimo galimybių barometrų Lietuvoje ir Panevėžio regione bei darbdavių apklausos duomenimis, turės geras galimybes įsidarbinti.

PROFESIJOS MOKYTOJAI

SOCIALINIAI PARTNERIAI

SKAITMENINĖS PAMOKOS

Pagrindiniai dokumentai: