PROFESIJOS MOKYTOJAI

 

1. Paulius Gintautas
·       mechanikos dalykų profesijos mokytojas
2. Vygandas Užkuras
·       mechanikos dalykų profesijos mokytojas
3. Stanislovas Dikšas
·       mechanikos dalykų profesijos mokytojas
·       vairavimo instruktorius
4. Vilius Bagdonas
·       suvirinimo ir mechanikos dalykų vyresnysis
profesijos mokytojas
5. Valdas Šulnius
·       suvirinimo dalykų profesijos mokytojas
6. Kęstutis Mekšėnas
·       informacinių technologijų vyresnysis
profesijos mokytojas
·       suvirinimo dalykų profesijos mokytojas
7. Kęstutis Šakickas
·       statybos ir apdailos darbų
profesijos mokytojas ekspertas
8. Dalia Viržintienė
·       statybos ir apdailos darbų profesijos
mokytoja metodininkė
·       socialinio darbo dalykų profesijos mokytoja
9. Evaldas Bagdonavičius
·       statybos ir apdailos darbų vyresnysis
 profesijos mokytojas
10. Dalius Žvybas
·       statybos ir apdailos darbų profesijos mokytojas
11. Virginijus Zovė ·       statybos ir apdailos darbų
profesijos mokytojas ekspertas
12. Virgilijus Kalinka
·       darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos
 vyresnysis profesijos mokytojas
13. Gailutė Tamašiūnienė – Latvė
·       maisto ruošimo technologijos
 profesijos mokytoja
14. Nijolė Vasiliauskienė
·       maisto ruošimo technologijos
profesijos mokytoja metodininkė
15. Daiva Daukšienė
·       maisto ruošimo technologijos
vyresnioji profesijos mokytoja
16. Indra Balčiūnienė
·       maisto ruošimo technologijos, prekybos dalykų
profesijos mokytoja
17. Teresė Butkevičienė
·       prekybos dalykų vyresnioji profesijos mokytoja
18. Vida Koiro
·       buhalterinės apskaitos,  ekonomikos ir verslo
pagrindų vyresnioji profesijos mokytoja
19. Daiva Tumelionytė
·       ekonomikos ir verslo pagrindų, vadybos dalykų
vyresnioji profesijos mokytoja
20. Dalia Šeinauskienė
·       informacinių technologijų vyresnioji
profesijos mokytoja
·      apskaitos dalykų
profesijos mokytoja
21. Jovita Mačienė
·       socialinio darbo dalykų profesijos mokytoja
22. Daiva Kytrienė
·       socialinio darbo dalykų vyresnioji profesijos
         mokytoja
23. Virginija Kaminskienė
·       socialinio darbo dalykų profesijos mokytoja