VEIKLOS SRITYS

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.

 

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinis ugdymas;

vidurinis ugdymas;

sportinis ir rekreacinis švietimas;

kultūrinis švietimas;

vairavimo mokyklų veikla;

švietimui būdingų paslaugų veikla.

 

Mokyklos nepagrindinė veiklos sritis – ūkinė komercinė veikla:

vienmečių ir daugiamečių augalų auginimas;

mišrusis žemės ūkis;

viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla;

pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla;

kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse.

Kita įstatymų nedraudžiama ūkinė komercinė veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Mokyklos veiklos tikslais.

Mokyklos veiklos tikslas – padėti asmeniui įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.